Verheggen heeft 4 BRL-certificaten!

-27-12-2018-

Certificering volgens BRL 6000 garandeert de kwaliteit van de aangelegde installaties. Dat vereist wel dat we elk jaar opnieuw worden gekeurd d.m.v. één of meerder dagen audit. Begin december kregen we weer bezoek van firma DEKRA. Zij hebben weer een audit uitgevoerd en met de uitslag waren wij heel tevreden! Wij zijn voor de komende 3 jaar weer in het bezit van de volgende certificaten:

  • BRL6000-AB: Ontwerpen en installeren van installaties – Algemeen Deel
  • BRL6000-01: Ontwerpen en installeren van elektronische installaties van individuele woningen
  • BRL6000-02: Ontwerpen en installeren van middelgrote elektronische installaties (t/m 3 x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
  • BRL6000-03: Ontwerpen en installeren van grote elektronische installaties (vanaf 3 x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Certificering volgens BRL 6000 garandeert de kwaliteit van de aangelegde installaties. Een bedrijf dat is gecertificeerd op basis van BRL 6000 voldoet aan de eisen die het ministerie van VROM heeft gesteld voor het predikaat ‘erkende kwaliteitsverklaring’. Wilt u meer weten over de BRL-certificering? Klik hier voor meer informatie.