Vacature: Leidinggevend Monteur

-04.07.2019-
De leidinggevend monteur is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken en goed lopende processen bij de grotere bouwprojecten. Dit o.a. door een goede communicatie en afstemming met de projectleider, de eigen monteurs, onderaannemers en andere externe partijen.

Hoofdtaken en resultaatgebieden:

 • Ondersteunt de projectleider en denkt mee over te volgen aanpak
 • Aansturing eigen medewerkers en externe partijen
 • Communiceert zelfstandig met externe partijen
 • Neemt (regelmatig) deel aan bouwvergaderingen
 • Volgt planning en voortgang van betreffende project
 • Regelt logistieke zaken (denkt hierbij vooruit)
 • Organiseert zelfstandig bouwplaatsvoorzieningen
 • Kwaliteitsbewaking uitgevoerde werk
 • Regelt bepaalde bestellingen zelfstandig
 • Heeft oog voor veiligheid op de werkplek en grijpt in, indien er niet aan veiligheidseisen wordt voldaan.
 • Heeft oog voor commerciële zaken (waaronder meerwerken)
 • Kan in voorkomend geval door de leiding ingezet worden voor andere werkzaamheden, die qua karakter, aard en omvang redelijkerwijs van de medewerker verwacht mogen worden.
 • Draagt zorg voor orde en netheid op de afdeling en de eigen werkplek.

Ben jij iemand die:

 • Minimaal een MBO-werk- en denkniveau heeft
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Flexibel is m.b.t. werktijden
 • Goede beheersing heeft van de Nederlandse taalen goede sociale communicatieve eigenschappen
 • Gedegen kennis heeft van verschillende disciplines zoals verlichting (LED), middenspanning, toegang- en beveiligingstechniek, datanetwerken, duurzame energie.
 • Kennis heeft van MS software, Word, Excel, Outlook
 • Overzicht kunt bewaren en rustig blijft in stressvolle situaties

Dan vragen wij je zeker te reageren!

Wij bieden je een dynamische en prettige werkomgeving. Waarin je jezelf vakinhoudelijk en persoonlijk verder kunt ontwikkelen. Bovendien kun je rekenen op een prima pakket aan arbeidsvoorwaarden inclusief telefoon en laptop van de zaak. Daarnaast bieden wij een prima salaris, 25 vakantiedagen 13 ADV dagen en een uitstekende pensioenregeling volgens de CAO metaal en techniek.

Interesse? Stuur dan je CV en motivatie naar Resie Scheepens, resie.scheepens@verheggen-elektro.nl of bel naar 040-2051753.

Verheggen Vacature Assistent Elektromonteur

Vacature: Assistent Elektromonteur (Data, BMI, beveiliging)

-28.05.2019-

Over Verheggen
Verheggen Elektrotechniek is een jong en dynamisch bedrijf waar collegialiteit en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Klant- en servicegerichtheid én het leveren van de hoogste kwaliteit, staan bij ons hoog in het vaandel, afspraak is afspraak. Met een team van betrokken collega’s ontwerpen, installeren en onderhouden wij (elektrotechnische) installaties voor uiteenlopende sectoren. 

Doel van de functie
De assistent-elektromonteur voert onder begeleiding montage-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan met name data-installaties, – brandmeld- en ontruimingsinstallaties en beveiligings- en alarminstallaties. Hij geeft daarbij ondersteuning aan het team van monteurs door het verrichten van diverse hand- en spandiensten.

Functiekarakteristieken
Inhoudelijk
+ De functie omvat het assisteren bij, aanleren van en onder leiding uitvoeren van aanleg van data-installaties, – brandmeld- en ontruimingsinstallaties en beveiligings- en alarminstallaties(zwakstroom).
+ Voert een beperkt aantal bewerkingen uit binnen uiteenlopende installaties.

Kennis
+ De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan vmbo-tl, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 1 jaar.
+ Kan bij voorkeur al tekening lezen.

Zelfstandigheid
+ Ontvangt concrete instructies en voert de installatie geheel conform tekening en voorschriften uit.
+Kan problemen afstemmen met ervaren collega’s die ter plaatste aanwezig zijn.

Fysieke aspecten
+ Werkt onder alle omstandigheden aan de totstandkoming van installaties. Incidenteel hinder van lawaai, soms vuil werk, incidenteel zwaar werk (graafwerk, stugge kabels e.d.) en tillen komen voor.
+ Dragen van beschermingsmiddelen

Competenties 
Flexibiliteit
Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.

Samenwerken
Draagt bij aan een goede communicatie en samenwerking in een team.

Taken en verantwoordelijkheden
Techniek
+ Verricht montage-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden onder toezicht en begeleiding van de monteur of chef-monteur.+Up-to-date houden van de benodigde vakkennis.
+ Biedt ondersteuning en verricht hand- en spandiensten voor monteurs.

Organisatie
+ Zorgen voor orde en netheid op de werkplek.
+ Deelname aan het werkoverleg en toolboxmeetings.
+ Melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project.
+ Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de direct leidinggevende.

Administratie
+ Invullen en tijdig inleveren van werkbonnen.
+ Veiligheid en materiaal.
+ Zorgvuldig/correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en andere productiemiddelen.
+ Signaleren en melden van onveilige werksituaties.
+ Voldoen aan normen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Wij bieden een dynamische en prettige werkomgeving. Waarin je jezelf vakinhoudelijk en persoonlijk verder kunt ontwikkelen. Bovendien kun je rekenen op een prima pakket aan arbeidsvoorwaarden inclusief telefoonvergoeding van de zaak. Daarnaast bieden wij een prima salaris, 25 vakantiedagen 13 ADV-dagen en een uitstekende pensioenregeling volgens de cao-metaal en techniek.

Interesse? Stuur dan je CV en motivatie naar Resie Scheepens, resie.scheepens@verheggen-elektro.nl of bel naar 040 – 205 17 53.