-05.09.2019-

Over Verheggen
Verheggen Elektrotechniek is een jong en dynamisch bedrijf waar collegialiteit en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Klant- en servicegerichtheid én het leveren van de hoogste kwaliteit, staan bij ons hoog in het vaandel, afspraak is afspraak. Met een team van betrokken collega’s ontwerpen, installeren en onderhouden wij (elektrotechnische) installaties voor uiteenlopende sectoren.

Doel van de functie
De assistent-elektromonteur voert onder begeleiding montage-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan met name elektrische installaties, data-installaties, – brandmeld- en ontruimingsinstallaties en beveiligings- en alarminstallaties. Hij geeft daarbij ondersteuning aan het team van monteurs door het verrichten van diverse hand- en spandiensten.

Functiekarakteristieken
Inhoudelijk
+ De functie omvat het assisteren bij, aanleren van en onder leiding uitvoeren van aanleg van elektrische installaties,  data-installaties, – brandmeld- en ontruimingsinstallaties en beveiligings- en alarminstallaties(zwakstroom).
+ Voert een beperkt aantal bewerkingen uit binnen uiteenlopende installaties.

Kennis
+ De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan vmbo-tl, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 1 jaar.
+ Kan bij voorkeur al tekening lezen.

Zelfstandigheid
+ Ontvangt concrete instructies en voert de installatie geheel conform tekening en voorschriften uit.
+Kan problemen afstemmen met ervaren collega’s die ter plaatste aanwezig zijn.

Fysieke aspecten
+ Werkt onder alle omstandigheden aan de totstandkoming van installaties. Incidenteel hinder van lawaai, soms vuil werk, incidenteel zwaar werk (graafwerk, stugge kabels e.d.) en tillen komen voor.
+ Dragen van beschermingsmiddelen

Competenties
Flexibiliteit
Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.
Samenwerken
Draagt bij aan een goede communicatie en samenwerking in een team.

Taken en verantwoordelijkheden
Techniek
+ Verricht montage-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden onder toezicht en begeleiding van de monteur of chef-monteur.+Up-to-date houden van de benodigde vakkennis.
+ Biedt ondersteuning en verricht hand- en spandiensten voor monteurs.

Organisatie
+ Zorgen voor orde en netheid op de werkplek.
+ Deelname aan het werkoverleg en toolboxmeetings.
+ Melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project.
+ Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de direct leidinggevende.

Administratie
+ Invullen en tijdig inleveren van werkbonnen.
+ Veiligheid en materiaal.
+ Zorgvuldig/correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en andere productiemiddelen.
+ Signaleren en melden van onveilige werksituaties.
+ Voldoen aan normen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Wij bieden een dynamische en prettige werkomgeving. Waarin je jezelf vakinhoudelijk en persoonlijk verder kunt ontwikkelen. Bovendien kun je rekenen op een prima pakket aan arbeidsvoorwaarden inclusief telefoonvergoeding van de zaak. Daarnaast bieden wij een prima salaris, 25 vakantiedagen 13 ADV-dagen en een uitstekende pensioenregeling volgens de cao-metaal en techniek.

Interesse? Stuur dan je CV en motivatie naar Resie Scheepens, resie.scheepens@verheggen-elektro.nl of bel naar 040 – 205 17 53.